Pohled na ADHD – poruchu, která provází člověka dětstvím i dospělostí

V dnešním blogovém článku se zaměříme na poruchu, která často zůstává obestřena mnoha mýty a nedorozuměními. Přestože většina z vás zkratku ADHD velmi dobře zná, tak spousta lidí stále věří nesprávným představám o tom, co ADHD skutečně znamená. Vydejme se společně na cestu odhalování mýtů, která ovlivňuje mnoho lidských životů. Dá se s touto poruchou něco dělat?

Začneme klasicky. Co je ADHD a co tuto poruchu způsobuje?

ADHD, neboli Attention Deficit Hyperactivity Disorder, je neurovývojová porucha, která ovlivňuje pozornost, impulsivitu a často také hyperaktivitu. Z mylných zpráv vyplývá, že se tato porucha projevuje jen mezi dětmi, to ale není tak úplně pravda.

Odborníci tvrdí, že ADHD vyplývá z faktorů zahrnujících řadu genů, které souvisejí s přenosem neurotransmiteru dopaminu. Hormon štěstí, ale i neřesti. Bývá zodpovědný za správnou funkci mozku a různé aspekty chování člověka – napomáhá k dobrému spaní nebo efektivnějšímu učení.

Porucha ADHD je natolik dědičná, že asi čtvrtina až polovina nejbližších rodinných příslušníků osoby s diagnostikovanou poruchou (sourozenci, děti) trpí také ADHD.

Projevy ADHD ovlivňují i různé stresory, jako je deprese, trauma, špatná nálada v rodině nebo nedostatek spánku. Naopak tato neurovývojová porucha nijak nesouvisí například se stravováním. Nezdravá strava ADHD rozhodně nezpůsobuje, avšak děti s ADHD mají sklony k její častější konzumaci. Dospělí, kteří poruchu nemají diagnostikovanou pak obecně méně častěji připravují zdravá jídla. Upřednostňují především jídla, která jsou co nejméně náročná na přípravu.

Mýtus vs. Pravda

Mnozí lidé stále věří, že ADHD postihuje pouze děti. Skutečnost je taková, že mnoho jedinců se s touto poruchou potýká i v dospělosti. Projevy se mohou měnit, ale ADHD může ovlivňovat v každém věku. Některé studie naznačují, že existuje spojení mezi ADHD a kreativitou. Někteří jedinci mají schopnost přicházet s inovativními nápady a nekonvenčním řešením problémů. Tato vlastnost může být skvělým přínosem ve světě umění, designu a technologie.

Mýtus, že lidé trpící ADHD jsou méně inteligentní je jedním z nejvíce rozšířených. Je důležité si uvědomit, že ADHD není otázkou inteligence. Mnoho lidí s touto poruchou má nadprůměrnou inteligenci, avšak jejich schopnost se soustředit může být ovlivněna.

„ADHD je jen výmluva pro špatné chování“. Porucha je spojena s odlišným fungováním mozku. Rozhodně to není otázka špatné výchovy nebo vůle jedince!

Léčba nezahrnuje pouze léky! I když léky mohou být součástí léčby, není to jediná možnost. Behaviorální terapie, změny životního stylu nebo podpůrná metoda SENSETIO, jsou klíčovými možnostmi efektivního řízení ADHD.

Měli bychom si pamatovat, že

Znalosti příčin, které stojí za ADHD jsou zásadní, protože lepší stravou nebo snížením sledování televize u sebe ani u dětí ADHD nevyléčíte.

Osvěta, vyvrácení mýtů a přinášení skutečných faktů může přispět k odstranění stigmatizace a vytvoření podpůrnějšího prostředí pro jedince s touto poruchou. Máme-li skutečně chování a přístup těchto lidí pochopit, musíme se vyvarovat předsudkům a otevřít diskuzi, která bude založena na faktech a empatii.