Čeho se seberegulace týká?

Sebeovládání

Schopnost ovládat své motivy a chování. To může také zahrnovat odolávání pokušením, ovládání vzteku nebo sebekázeň v určitých situacích.

Emoční inteligence

Jedná se o schopnost rozumět, vyjadřovat a řídit své vlastní emoce. Porozumět emocím druhých a vhodně na ně reagovat.

Stresová řízení

Reagovat na stresové situace způsobem, který minimalizuje negativní dopady na fyzické a duševní zdraví.

Adaptace

Schopnost přizpůsobit se různým situacím a měnit své chování i reakce podle aktuální situace.

Impulzivita

Impulzivita je součástí seberegulace. Jedná se o schopnost nereagovat impulzivně, ale uváženě se rozhodovat.

Sociální dovednosti

Komunikovat s ostatními, vyjednávat, řešit konflikty a umět spolupracovat. Vytvářet pozitivní vztahy a dosahovat společných cílů.